Aktiviteter 2023/24 

Lørdag den 6. maj, 13,00.00   Standerhejsning med spisning

NYHED

Tirsdag den 16.maj 19.00

FØRSTEHJÆLP  og kontrol af redningsvest

Fredag den 19.til 21 maj, Fællestur til Assens

Fredag den 23. juni, 21.00   Sct,Hans aften i HSF

Lørdag den 28. oktober, 13.00   Standerstrygning med spisning

Tirsdag den 31. oktober, 19.00   Medlemsaften i HSF

Tirsdag den  5. december, 19.00 Bankospil i HSF

----2024----

Torsdag den 23. november, 19.00, Bankospil i HSF

Søndag  den 7. januar 14.00,  Konditur

Lørdag den 10. februar, 14.00   Ordinær Generalforsamling

DELTAGER GERNE:

NYHED

 
 
 
 
STANDER HEJSNING 6. MAJ
FÆLLES TUR I MAJ ASSENS
SCT.HANS AFTEN
MEDLEMS AFTEN 31.10
BANKO SPIL 23.11
BANKO SPIL 05.12
 
FØRSTEHJÆLP 16. MAJ